BIENVENIDOS


Cuando una persona se dirige a nuestro centro para consultar sobre cualquier de nuestros servicios, la mayoría de las veces, aquello que la impulsa a venir es el deseo de encontrar respuesta a cuatro preguntas:

  • ¿Qué me pasa? » ¿Qué le pasa?
  • ¿Por qué me pasa? » ¿Por qué le pasa?
  • ¿Cuánto tenemos que preocuparnos?
  • ¿Qué puedo hacer para mejorar? » ¿Qué podemos hacer para ayudarle a mejorar?

Teniendo presente esto, nuestro objetivo no es otro que el de dar respuesta a estas preguntas y, a partir de las conclusiones alcanzadas, diseñar el programa de intervención más adecuado a las necesidades de cada caso.

SERVICIOS


Contamos con profesionales especializados en diversas disciplinas:

  • Psicología de adultos.
  • Psicología infantojuvenil.
  • Logopedia.
  • Psicopedagogía.
  • Mediación.
  • Coaching personal, profesional y de gestión de equipos.
Nom *
Cognoms *
Nom de l'empresa
Correu electrònic *
Política de Privacitat *

* Camp obligatori

Subscriu-te al butlletí

Rep les propostes més destacades de la setmana

Si us subscriviu a aquest servei rebreu el nostre butlletí setmanal d’activitats de l’àmbit turístic, gastronòmic, comercial i cultural de la ciutat de Mataró, tant les organitzades per la Direcció de Promoció de Ciutat com les diverses entitats i empreses que programen activitats a la ciutat.

Si desitgeu rebre el nostre butlletí, introduïu les vostres dades:

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la normativa estatal que correspongui, l’AJUNTAMENT DE MATARÓ us informa:

Responsable AJUNTAMENT DE MATARO CIF: P0812000H Direcció: Riera, núm. 48, 08301 de Mataró
Delegat de Protecció de Dades http://mataro.cat/dpo
Finalitat Enviament del butlletí de promoció de ciutat.
Legitimació La legitimació del tractament està basat en el consentiment de les persones interessades.
Destinataris Les dades recaptades no seran cedides a tercers, tret d’obligació legal.
Drets La sol·licitud es dirigirà al Servei d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Mataró a la direcció: la Riera, núm. 48, 08301 de Mataró (Ref. “Protecció de Dades”), a través del tràmit específic dins de Tràmits Web a http://mataro.cat/drets.
En cas que l’usuari no vegi satisfets els seus drets per part de l’Ajuntament de Mataró té dret a presentar una reclamació davant la corresponent autoritat de control que, en aquest cas, és l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
Conservació de les dades Les dades seran conservades durant el temps necessari per a les finalitats del tractament per a les quals han estat recollides.

Mentre no ens comuniquis el contrari, entendrem que les teves dades no han estat modificades, que et compromets a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el teu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades.

L’Ajuntament de Mataró informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.